De Stem van het Kind

bij scheiding

en / of wanneer het nodig is


HET MATTENSPEL  |  HET KINDPLAN

Laat het kind spelen

Kinderen hebben een eigen visie, een mening. Ze hebben het recht om deze visie en mening te geven volgens het Jeugdrecht en het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, ookwel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Het horen van- en in gesprek gaan met kinderen is een vak apart. Zeker bij scheiding, relatieproblemen of huiselijk geweld.

Voor kinderen onder de 10 jaar is het vaak prettig om hun mening vorm te geven op een spelende en bewegende manier. Kinderen in deze leeftijdsfase denken nog veel in beelden omdat hun rechter hersenhelft meer ontwikkeld is. Ze zijn creatiever en willen de wereld ervaren, in plaats van er over praten. Iedereen wordt als een beelddenker geboren. In de loop van de jaren leert men woorden en de ontwikkeling van de breinbalans is nog in volle gang. Dit stopt ongeveer rond het 10e levensjaar. Hierna blijft slechts een deel van de mensen een beelddenker. De werkwijze van de begeleiders die werken met Het Mattenspel en Het Kindplan is gebaseerd op deze ontwikkeling van het kinderbrein. De begeleiders passen daarom hun werkwijze aan op het kind.

De Stem van het Kind biedt professionals de mogelijkheid om twee methoden te leren. Het Mattenspel voor het kind in scheiding of met meerdere verblijfplaatsen en Het Kindplan. Het Mattenspel is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de omgeving en de bijpassende beleving van het kind. Het Kindplan is ontwikkeld om kinderen te leren en stimuleren te communiceren met ouders over hun mening en gevoelens en ze daarmee te bevrijden uit hun loyaliteitsconflict.

Het Mattenspel biedt een basis om verdere interventies toe te gaan passen. Eén van de vervolginterventies is Het Mattenspel - Niet Jouw Taak, geinspireerd op en een verdere uitwerking van de commercial van Villa Pinedo. En met de support en goedkeuring van Villa Pinedo ontwikkeld. Niet Jouw Taak is een spel voor de kinderen die met behulp van de Matten kan worden gelegd en bestaat uit een kaartenset en materialen waarmee de belastbaarheid van een taak kan worden aangegeven door een kind. Het Mattenspel


HET MATTENSPEL

VOOR KINDEREN IN SCHEIDING OF MET MEER VERBLIJFPLAATSEN

Het Mattenspel biedt in relatief korte tijd veel inzicht in hoe een kind de scheiding ervaart. Het kan vanaf jonge leeftijd (vanaf 3 of 4 jaar) worden ingezet. Het laat het kind spelenderwijs over de scheiding en zijn leefsituatie praten. Het spel is de afgelopen jaren ontwikkeld in de praktijk door Marjolein Bruinenberg en gebaseerd op beeldend lesmateriaal. Dit vanuit de kennis en ervaring dat spelend en bewegend praten voor kinderen een goede ingang biedt. Gelijkwaardigheid bij het spelen van Het Mattenspel is een basisgedachte. Doordat de begeleider zelf deelneemt aan het spel, opent dit deuren bij het kind. Het materiaal is ontworpen door Marlon Dijkhuizen die als Kindbehartiger het spel mede heeft geprofessionaliseerd. Het spel is er in een grote grondversie. Deze kan ingezet worden voor het jonge kind tot en met de tienerleeftijd. Begeleiders / Professionals die het spel met het kind spelen zijn getraind en gecertificeerd. Zij werken met de gedragscode die gekoppeld is aan de spelmethode.

Voor ouders en jong volwassenen is er na de basisopleiding de tafelversie van Het Mattenspel verkrijgbaar. Met deze versie brengen ouders inzichtelijk hoe zij de leefwereld van hun kind zien en die leggen ze naast de leefwereld van zichzelf. Als uitbreidingsset is Het Mattenspel - Niet Jouw Taak ontwikkeld met goedkeuring van Villa Pinedo. Een mooie nonverbale methode om met kinderen te werken aan eigenlijke en oneigenlijke taken.